Baner

Opłaty i warunki udziału


Warunkiem udziału w Konferencji jest:

        • prawidłowa rejestracja online
        • uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 50 zł do dnia 07.09.2018

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto biura konferencji:

GreenLight Consulting
Szmaragdowa 1; 91-528 Łódź
PKO BP 33 1020 3378 0000 1202 0159 7020

z dopiskiem: T1D

SZANOWNI PAŃSTWO

Prosimy zwrócić uwagę, iż I część wydarzenia dedykowana jest wyłącznie dla lekarzy.
Pielęgniarki, edukatorów i psychologów zapraszamy od 10.30, a wszystkich zainteresowanych spotkaniem z Jasonem Genslerem zapraszamy o godz. 14.30 (dla pacjentów spotkanie bez opłaty, po uprzednim zarejestrowaniu na stronie internetowej)

 Warunki rezygnacji: 
Rezygnacja bezkosztowa z udziału w Konferencji będzie możliwa do dnia 15.09.2018. Po tym terminie nie będzie zwracana opłata konferencyjna.
Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłosić do Biura Konferencji drogą mailową na adres: [email protected]


_________________________