Baner

Opłaty i warunki udziału


Warunkiem udziału w Konferencji jest:

        • prawidłowa rejestracja online
        • uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 50 zł do dnia 22.11.2019

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto biura konferencji:

GreenLight Consulting
Szmaragdowa 1; 91-528 Łódź
PKO BP 33 1020 3378 0000 1202 0159 7020

z dopiskiem: T1D

 

 Warunki rezygnacji: 
Rezygnacja bezkosztowa z udziału w Konferencji będzie możliwa do dnia 23.10.2019. Po tym terminie nie będzie zwracana opłata konferencyjna.
Rezygnację z udziału w Konferencji należy zgłosić do Biura Konferencji drogą mailową na adres: [email protected]


_________________________